🌈CẦU XIN MỘT PHÉP LẠ

☄️Nếu bạn định cầu xin Chúa một phép lạ thì điều đầu tiên bạn cần làm là xác định nan đề.

⛰Trong Mác đoạn 6, nan đề rất rõ ràng. Có một đám đông lớn, ở một nơi xa xôi, không có gì để ăn. Bạn sẽ làm gì?

🌟Điểm mấu chốt là: Mọi phép lạ đều bắt đầu với một nan đề. Nếu bạn không có nan đề gì, bạn không cần một phép lạ.

💐Nếu bạn có một nan đề, thì tôi có tin tốt cho bạn! Bạn là một ứng cử viên cho một phép lạ. Điểm khởi đầu là nhận ra có nan đề.

‼️Hãy dành vài phút để viết ra một nan đề trong cuộc sống của bạn, điều bạn muốn thấy một phép lạ. Sau đó cầu nguyện và dâng cho Chúa nan đề đó.

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 95)

#Galati

#RickWarren

🌈CẦU XIN MỘT PHÉP LẠ
Tagged on:         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *