🌈BƯỚC ĐI TRONG ĐỨC TIN

🔆Sẽ đến một thời điểm trong đời mà bạn phải ngừng nói về một rào cản nào đó trong cuộc sống của bạn. Bạn phải bước ra – mặc kệ những cảm xúc, sợ hãi và nghi ngờ của mình.

📜Joshua và dân Y-sơ-ra-ên đã phải lao xuống nước, theo nghĩa đen. Một khi họ vượt qua sông Jordan, họ sẽ bắt đầu trận chiến để thôn tính các dân tộc khác.

🌊Sông Jordan không phải là một con sông quá lớn, ngoại trừ vào mùa lũ thì nó là một con sông khổng lồ, đổ xô, xối xả và rất nguy hiểm. Dân Y-sơ-ra-ên đã ở đó ngay trong mùa lũ.

💦Giả thiết rằng khi họ nói, “Chúng ta sẽ vượt qua như thế nào?” thì Đức Chúa Trời phán, “Ta sẽ làm một phép lạ! Nhưng ta muốn ngươi bước đi trước tiên. Đây là một thử nghiệm.” Vì vậy, các nhà lãnh đạo thuộc linh bắt đầu bước xuống nước, và Chúa đã làm phép lạ. Nước rút xuống và dân chúng có thể băng qua.

❓Bạn làm gì khi nhận biết điều gì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời nhưng bạn quá sợ hãi để làm điều đó? Bạn phải thực hiện điều đó bằng bất cứ giá nào! Và một khi bạn bắt đầu làm điều đó thì đức tin sẽ đến. Đức Chúa Trời không làm phép lạ trước. Phải. Ngài muốn bạn bước đi trước, để khởi động đức tin trong bạn.

‼️Hãy đối mặt với những sợ hãi của bạn. Nếu bạn chờ đợi điều kiện hoàn hảo, bạn sẽ không bao giờ làm được gì cả! “Người nào chỉ ngồi chờ gió thì sẽ không gieo, Còn người cứ đứng trông mây thì sẽ không gặt.” (‭Truyền Đạo‬ ‭11:4‬ ‭RVV11‬‬)

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 94)

#Truyềnđạo

#RickWarren

🌈BƯỚC ĐI TRONG ĐỨC TIN
Tagged on:     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *