🌈NƯƠNG TỰA VÀO CHÚA

🌻Nương tựa vào Đức Chúa Trời có nghĩa là phụ thuộc vào Ngài. Bạn làm gì khi tựa vào một cái gì đó? Bạn tin rằng nó sẽ chống đỡ giúp bạn. Khi bạn nương tựa vào Chúa, nó có ý nghĩa nhiều hơn là chỉ “Tôi tin vào Chúa.” Mà có nghĩa là, “Tôi tin cậy Ngài sẽ chống đỡ cho tôi.”

❓Bạn có đang dựa vào sức mạnh của điều gì hay của ai đó không? Bạn có đang dựa vào sự chấp thuận của người khác không? Đó là một tư tưởng dễ lung lay. Không ai có thể chống đỡ cho bạn luôn luôn bởi vì họ đều là con người.

‼️Bạn thậm chí không thể tin tưởng vào chính mình. Có phải bạn đã gthường để mình tuột dốc không? Bạn thường không giữ lời hứa với chính mình phải không? Nếu bạn nói, “Tôi sẽ chỉ dựa vào bản thân mình!” bạn sẽ làm chính mình thất vọng. Vậy bạn nên làm gì?

📜”Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, Chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi.”

(Châm Ngôn 3:5-6 RVV11)

🔆Nương cậy vào Chúa là điều không hề dễ dàng. Đôi khi không thoải mái. Đôi khi bạn nghĩ rằng, “Chúa sẽ thăm viếng tôi sao? Ngài sẽ chống đỡ giúp tôi sao?” Tất cả phụ thuộc vào đức tin của bạn.

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 93)

#Châmngôn

#RickWarren

Châm ngôn 3: 5-6

🌈NƯƠNG TỰA VÀO CHÚA
Tagged on:                         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *