‼️Ngừng tranh luận, hãy hành động: KIÊNG ĂN – CẦU NGUYỆN CHO ĐẤT NƯỚC

📜“Dân trong xứ bóc lột, cướp bóc, áp bức người cùng khốn, nghèo nàn và bóc lột ngoại kiều không kể gì đến công bình. Ta tìm kiếm MỘT NGƯỜI ở giữa họ để xây tường thành, để đại diện cho xứ sở đứng trám vào lỗ hổng trước mặt Ta hầu cho Ta khỏi hủy diệt xứ, nhưng Ta không tìm thấy. Nên Ta đã đổ cơn giận Ta trên chúng, tiêu hủy chúng bằng ngọn lửa thịnh nộ của Ta; Ta sẽ báo trả lên đầu chúng đường lối của chúng, CHÚA Toàn Năng tuyên bố.” (Ê-xê-chi-ên 22:29-31)

“Nhược bằng dân sự Ta, là dân gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ.” (2 Sử 7:14)

🌀Hơn lúc nào hết, đây là lúc mà mỗi người tin thờ Chúa nên thực thi chức phận thầy tế lễ của mình đối với xứ sở. Có thể, xung quanh bạn có quá nhiều người của Chúa “đã xuống dưới lòng tàu và ngủ mê” như Giô-na bất chấp cuồng phong gầm thét, tàu gần bị vỡ; Có thể, hội thánh của bạn không hề đả động gì đến chuyện “định một ngày kiêng ăn”, hay “triệu tập một hội đồng trọng thể” để cùng nhau hạ lòng ăn năn trước Chúa, kêu cầu cho đất nước, thì cá nhân bạn vẫn có thể thưa vâng với Chúa để bước vào thời giờ kiêng ăn cầu nguyện.

🍃Bạn có thể kiêng ăn toàn phần, hoặc kiêng ăn bán phần; bạn có thể kiêng ăn trọn tuần, trọn ngày hay chỉ một số ngày trong tuần hoặc chỉ kiêng một số bữa trong ngày.

🌟Hãy để Chúa chọn mình làm “đại diện cho xứ sở đứng trám vào lỗ hổng trước mặt Chúa” mà cầu nguyện. Khá nhớ rằng, Chúa của chúng ta “là Đức Chúa Trời nhân từ, hay thương xót, chậm giận, và giàu tình yêu thương, lại sẵn sàng đổi ý không giáng tai họa” (Giô-na 4:2).

🌈Trong cái nhìn của con người thì kiêng ăn cầu nguyện có vẻ là quá thụ động, và không thiết thực, nhưng thật ra đó mới chính là giải pháp hữu hiệu để đem sự can thiệp siêu nhiên của Trời vào vận mạng của mỗi quốc gia. Chuyện kiêng ăn của Ê-xơ-tê, của Giô-sa-phát hay của cư dân thành phố Ninive là những minh chứng sống động cho chân lý đó và nó vẫn còn nguyên giá trị cho ngày hôm nay.

⚡️Đừng tốn thì giờ để tranh luận về giải pháp mà hãy nhanh chóng bước vào sự kiêng ăn và cầu nguyện.

🌊Đức Chúa Trời đang tìm kiếm “người xây lại tường thành”, “người đại diện” để cầu thay cho xứ sở ở trước mặt Chúa.

⁉️Bạn có muốn là người đó kể từ hôm nay không?

MSB

Nguồn: https://facebook.com/barnabas.van

#kiêng_ăn #cầu_nguyện

#IISửký

II Sử ký 7:14

‼️Ngừng tranh luận, hãy hành động: KIÊNG ĂN – CẦU NGUYỆN CHO ĐẤT NƯỚC
Tagged on:                         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *