🌀PHÁT HUY “CÁCH NHÌN ĐẠI MẠNG LỆNH”

🍁Có những ngày thú vị thật đáng để sống. Ngay lúc này có nhiều Cơ Đốc Nhân trên đất hơn bao giờ hết. Phao-lô đã đúng: “Tin Lành nầy đang kết quả và phát triển trên khắp thế giới cũng như giữa anh em, từ ngày anh em đã nghe và hiểu ân điển thực sự của Đức Chúa Trời.” (‭Cô-lô-se‬ ‭1:6‬ ‭RVV11‬‬)

🔥Một cách để phát triển tư duy toàn cầu là đọc và xem tin tức với “Cách nhìn Đại Mạng Lệnh”. Bất cứ nơi nào có sự thay đổi hay xung đột, bạn có thể chắc chắn rằng Đức Chúa Trời sẽ dùng nó để đưa ai đó đến với Ngài. Người ta dễ tiếp nhận Chúa nhất là khi họ đang bị căng thẳng hoặc trong quá trình thay đổi điều gì đó. Bởi vì tốc độ thay đổi đang gia tăng trong thế giới của chúng ta nên ngày càng có nhiều người mở lòng để nghe tin tốt lành hơn bao giờ hết.

📜Như Chúa đã nói với tiên tri Ha-ba-cúc, “Hãy nhìn vào các nước và để ý xem, Hãy kinh ngạc và sững sờ! Vì Ta sắp làm một việc trong thời các con, Dù có ai thuật lại, các con cũng chẳng tin.” (‭Ha-ba-cúc‬ ‭1:5‬ ‭RVV11)

🌊Cách tốt nhất để phát huy “Cách nhìn Đại Mạng Lệnh” là thức dậy và thực hiện dự án truyền giáo ngắn hạn đến một quốc gia khác! Chỉ đơn giản là không gì có thể thay thế cho sự thực hành, kinh nghiệm đời sống thực tế trong một nền văn hóa khác.

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 85)

#truyền_giáo #Tin_lành #kết_quả #phát_triển #khắp_thế_giới

#Côlôse

#RickWarren

🌀PHÁT HUY “CÁCH NHÌN ĐẠI MẠNG LỆNH”
Tagged on:                             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *