🌀CHÚA BIẾT SỰ THẤT VỌNG TRONG LÒNG BẠN

🍁Có thể bạn nghĩ rằng, “Không ai biết những gì tôi đang trải qua, không ai cảm nhận được nỗi đau mà tôi đang gánh chịu”.

‼️Nhưng Chúa biết!

🌊Ngài biết những cảm xúc và sự thất vọng trong lòng bạn. Ngài nhìn thấy cuộc khủng hoảng trong tâm hồn bạn. Không có tổn thương nào mà không được Chúa chú ý. Thi thiên 56: 8 nói, “Chúa đếm từng bước lưu lạc của con: Xin Chúa đựng nước mắt con trong ve của Chúa. Nước mắt con không được ghi vào sổ Chúa sao?” (RVV11‬‬)

🌵Thường thì khi bị tổn thương, chúng ta cảm thấy lẻ loi và rất cô đơn. Có thể khi một người thân ra đi, một vụ ly hôn, hoặc khi chúng ta bị sa thải, và chúng ta bắt đầu nghĩ, “Không ai hiểu theo cách mà tôi cảm nhận; không ai có thể nói theo cách tôi cần, không ai cảm thấy được những đau đớn này.”

📜Nhưng Chúa biết, và “Đức Giê-hô-va thương xót người kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.” (Thi Thiên‬ ‭103:13‬ ‭RVV11‬‬)

‼️Đức Chúa Trời không chỉ thấy, Ngài quan tâm đến bạn!

🌎Chúa biết nguyên nhân, lý do, những điều đã đưa bạn đến thời điểm này. Ngài hiểu vì Ngài là Đấng đã tạo dựng bạn, và Ngài biết những tổn thương trong lòng bạn mà không ai khác có thể.

🔆Bởi vì Đức Chúa Trời biết sự thất vọng và tuyệt vọng của chúng ta, hãy trao phó những cảm xúc đó cho Chúa: “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em.” (I Phi-e-rơ‬ ‭5:7‬ ‭RVV11‬‬) Hãy phó chúng vào tay Chúa vĩnh viễn, một lần và mãi mãi, và sau đó, đừng đem chúng trở lại.

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 77)

#con_cái #kính_sợ #Chúa_thương_xót #thương_xót

#Thithiên

#RickWarren

Thi thiên 103:13

🌀CHÚA BIẾT SỰ THẤT VỌNG TRONG LÒNG BẠN
Tagged on:                     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *