⏰LỰA CHỌN CÁCH SỬ DỤNG THỜI GIAN

🌀Sự lựa chọn có sức mạnh hơn rất nhiều so với hoàn cảnh của bạn. Nếu bạn không muốn cuộc sống của mình trở nên rắc rối thì không ai có thể khiến cuộc sống bạn trở nên như thế.

🌈Bạn có khả năng để đơn giản hóa cuộc sống của mình. Thực tế là Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình và cẩn thận chọn cách sử dụng thời gian mà Chúa ban cho.

⏳Bạn chỉ có đủ thời gian để làm theo ý Chúa khi sống trên đất này. Bạn chỉ có đủ thời gian để hoàn thành mục đích của Chúa dành cho bạn. Khi bạn cố gắng làm nhiều hơn những gì Đức Chúa Trời đã lên kế hoạch cho bạn, bạn sẽ liên tục thấy mình thiếu thời gian hoặc căng thẳng với những kế hoạch của bạn.

🌻Lời cầu nguyện của tôi dành cho bạn là bạn sẽ được giải tỏa căng thẳng và cảm giác tươi mới của sự thoả lòng khi bạn làm những điều mà Đức Chúa Trời tạo dựng bạn để làm.

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 73)

#Thithiên

#RickWarren

⏰LỰA CHỌN CÁCH SỬ DỤNG THỜI GIAN
Tagged on:         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *