🌻ĐƠN GIẢN HOÁ CUỘC SỐNG

🌀Đức Chúa Trời không có dự định để bạn hoàn thành một danh sách những việc phải làm cho mục đích của cuộc đời bạn.

⛰Thực tế là, có rất nhiều điều chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải làm nhưng thực sự không đáng làm. Quan điểm của tôi là: Bạn sẽ không thể đơn giản hóa cuộc sống của bạn bằng cách có một nhà tổ chức điện tử.

🔆Đơn giản hoá thực sự là các lựa chọn – ưu tiên những gì quan trọng – sau đó theo đuổi những lựa chọn đó cho dù bị hấp dẫn bởi việc thêm nhiều lên các lựa chọn khác vào danh sách công việc phải làm. Trên thực tế, hãy đưa những hoạt động hấp dẫn đó vào danh sách những điều không nên làm.

‼️Bạn là người duy nhất có thể chịu trách nhiệm về thời gian của bạn và làm rõ điều gì thực sự quan trọng với bạn.

💼Có thể bạn đang nghĩ, “Nhưng tôi phải chăm sóc con cái,” hoặc “Tôi phải làm xong báo cáo này vào thứ Sáu.”, những điều đó – con cái, công việc – là những ưu tiên bạn giữ trong danh sách việc cần làm, và bạn chuyển những thứ khác sang danh sách những việc không cần làm.

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 72)

#Truyềnđạo

#RickWarren

🌻ĐƠN GIẢN HOÁ CUỘC SỐNG
Tagged on:     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *