💞NHỮNG GÌ CỦA NGÀI TRỞ NÊN CỦA CHÚNG TA

🌀Martin Luther từng giảng: “Giống như một chàng rể chiếm hữu kể cả cô dâu và tất cả những gì của cô ấy – hai người có chung mọi thứ vì họ trở nên một thịt – Đấng Christ và Hội thánh cũng hiệp một về thuộc linh”. Trong sự kiện trao đổi đáng mừng này, tội lỗi của chúng ta, sự chỉ trích và hậu quả là sự chết trở nên của Đấng Christ, trong khi sự công chính của Đấng Christ trở nên của chúng ta. “Vì nhờ Ngài mà anh em được ở trong Đấng Christ Jêsus, Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, công chính, thánh khiết và sự cứu chuộc cho chúng ta;” (I Cô-rinh-tô‬ ‭1:30‬ ‭RVV11).

‼️Sự công chính không phải là điều gì đó có thể tạo ra từ bên trong và sau đó dâng lên cho Đức Chúa Trời. Sự công chính là điều mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta – và đó chính là lý do tại sao chúng ta có thể tin cậy và trưởng thành trong sự yêu mến Đức Chúa Trời.

🌈Niềm tin của chúng ta bắt đầu khi Đức Thánh Linh đến với chúng ta. Công việc của Đức Thánh Linh là đem sự đóng đinh và phục sinh của Chúa Jêsus Christ đến để mang lấy tiểu sử và hoàn cảnh của chúng ta, vượt trên mọi giới hạn về thời gian và không gian. Đức Thánh Linh nói với bạn, với tôi, với tất cả mọi người rằng: “Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.” (‭Rô-ma‬ ‭5:8‬ ‭RVV11‬‬), và như vậy Đức Chúa Cha đã hứa sẽ tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta, chấp nhận chúng ta bởi sự công chính của Đấng Christ và nâng chúng ta lên một cuộc sống mới trong vương quốc thiên đàng.

🔆Làm thế nào để tôi biết rằng tôi thực sự có thể tin vào lời hứa này? Câu trả lời nằm ở Đức Chúa Trời. Vì Đấng Christ là Đấng đã tin và chết vì tôi, như Phao-lô đã nói: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi.” (‭Ga-la-ti‬ ‭2:20‬ ‭RVV11‬‬). Đấng Christ ngự trong tôi, và như vậy, Đức Chúa Cha xét đoán tôi như là công chính, không phải bởi chính con người tôi mà là bởi lẽ thật, vì Đức Chúa Cha đã thực sự ban cho tôi sự công chính của Đấng Christ, mà nhờ Đức Thánh Linh, tôi đã được nhận lãnh. Cách hiểu đúng đắn về sự xưng công chính là, không có gì khác biệt giữa “đức tin của chúng ta nơi Chúa” và “đức tin của Chúa”.

Sarah Hinlicky Wilson

(Biên tập viên của Lutheran Forum và giáo sư thỉnh giảng tại Institute of Ecumenical Research)

Nguồn: Journey To The Cross (Day 8)

Abi. L lược dịch

💞NHỮNG GÌ CỦA NGÀI TRỞ NÊN CỦA CHÚNG TA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *