🕊NGÀI LÀ HOÀ BÌNH CỦA CHÚNG TA

⛓Nền hoà bình La Mã (*) rất mong manh, yếu ớt gắn liền với sự kềm kẹp và áp thuế nặng nề. Nhưng một đêm nọ, các thiên sứ đã đập tan sự im lặng bị đàn áp với những ca khúc vui mừng của “Bình an trên đất!” Họ tuyên bố một hòa bình khác cho những người đã kiệt sức: Hoàng tử Hoà bình được chờ đợi từ lâu đã làm chấn động lịch sử trong hình hài một hài nhi của gia đình lao động nghèo khổ, ở một nơi xa cách với ngôi vị quyền lực của La Mã và đền thờ.

✝️Khi thi hành chức vụ, quy tắc của Chúa Jêsus không bị chi phối bởi quân đội hay kinh tế. Thay vào đó, Ngài tự bỏ mình, ban thị lực cho người mù, cho người đói ăn, giải phóng người bị áp bức, và khẳng định phẩm giá của phụ nữ, trẻ em và những người khác khi họ bị gạt ra ngoài xã hội Do Thái.

💖Thay vì áp đặt an ninh bằng cách đàn áp và chết chóc, Chúa Jêsus đã nhận lấy thập tự giá đáng sợ như một sinh tế yêu thương. Khi làm như vậy, Ngài công khai quyền năng của cái chết đã giữ nhân loại xa cách với Đức Chúa Trời là giả dối. Đấng Christ, sự bình an của chúng ta, đã đem lại sự cứu rỗi, ban cho cuộc sống mới cho người chết. Ngài phục hòa mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời, được chữa lành từ thù hận đến một con người tan vỡ, và phục hồi toàn bộ trật tự được tạo ra. Đây chắc chắn là Tin Mừng về sự bình an thật. Chúa Jêsus là hòa bình của chúng ta.

🌈Chúa Jêsus lập nên hoà bình qua sự chết của Ngài. “Và kìa, bức màn bên trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới, đất rúng động, đá tảng vỡ ra;” (‭Ma-thi-ơ‬ ‭27:51‬ ‭RVV11‬‬). Giờ đây, việc đến gần Đức Chúa Trời không còn bị hạn chế đối với ai hay những thời điểm nhất định!

📜“Qua thân xác mình, Ngài đã hủy bỏ luật pháp với các điều răn và quy tắc, để từ hai nhóm, Ngài tạo dựng thành một nhân loại mới trong chính Ngài, như vậy sự bình an được thực hiện; và qua thập tự giá, Ngài hòa giải cả hai cho Đức Chúa Trời trong một thân thể; bằng cách đó, sự thù địch bị tiêu diệt.” ‭‭(Ê-phê-sô‬ ‭2:15-16‬ ‭RVV11‬‬). Nhờ cuộc đời làm sứ giả hoà bình, sự chết của Đấng Christ, và chức vụ đang tiếp diễn qua Thánh Linh, những người theo Chúa Jêsus hiện nay mới có thể hiệp một.

Ruth Padilla DeBorst

(Bà là một học giả ở Costa Rica. Bà và chồng, James, lãnh đạo Trung tâm Giáo dục Thần học Liên ngành (CETI).)

(*) Pax Romana: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_b%C3%ACnh_La_M%C3%A3

Nguồn: Journey To The Cross (Day 7)

Abi. L lược dịch

🕊NGÀI LÀ HOÀ BÌNH CỦA CHÚNG TA
Tagged on:         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *