🎯SỰ DẪN DẮT GIÚP BẠN QUYẾT ĐỊNH

🌀Kinh Thánh nói rằng có vài điều chúng ta cần phải làm để nhận được sự dẫn dắt từ Đức Chúa Trời, nhưng điều đầu tiên vẫn là: Tôi cần phải thừa nhận rằng tôi cần được dẫn dắt!

🐑Bởi bản năng mà loài cừu có xu hướng hay đi lang thang khỏi bầy. Tiên tri Ê-sai đã nói: “Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, Ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta đều chất trên Người.” (Ê-sai‬ ‭53:6‬ ‭RVV11‬‬)

‼️Hầu hết chúng ta không muốn theo Đức Chúa Trời hay bất cứ ai khác. Chúng ta muốn đi theo cách riêng của mình. Chúng ta không muốn thừa nhận rằng chúng ta cần được định hướng hay được ai đó dẫn dắt.

🐑Một điều nữa về loài cừu là chúng có tầm nhìn kém. Chúng không thể nhìn quá xa về phía trước. Đó là lý do tại sao chúng cần một người chăn.

🌻Chúa đã tạo dựng con người không thể nhìn thấy tương lai dù cố gắng bao nhiêu đi nữa. Vì Ngài muốn bạn sẽ trông cậy vào Ngài.

📜Châm ngôn 14:12 nói, “Có một con đường dường như chính đáng cho loài người, Nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết.” (RVV11) Chúng ta đã có những quyết định mà vào thời điểm đó có vẻ đúng nhưng sau đó hóa ra lại sai. Một số con đường dẫn đến kết thúc là sự chết và chúng ta kết thúc chặn đua. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải thừa nhận, “Chúa ơi, con cần Ngài giúp đỡ.”

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 68)

🎯SỰ DẪN DẮT GIÚP BẠN QUYẾT ĐỊNH
Tagged on:                     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *