🔅[Thời giờ tĩnh nguyện]: MỘT KẾ HOẠCH ĐƠN GIẢN

🎯Nguyên tắc chính là: Duy trì một kế hoạch đơn giản.

1️⃣ Chờ đợi Chúa (Thư giãn) – Hãy yên lặng trong một phút; đừng vội vã bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời hay bắt đầu nói chuyện ngay lập tức. Hãy làm theo lời khuyên bảo của Đức Chúa Trời: “Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời.” (Thi Thiên 46:10 RVV11) Hãy yên tĩnh trong một thời gian ngắn để chuẩn bị bước vào sự tôn kính.

2️⃣ Cầu nguyện ngắn (Thỉnh cầu) – Cầu xin Chúa thanh tẩy tấm lòng của bạn và hướng dẫn bạn trong thì giờ ở cùng Ngài. Bạn cần phải đồng điệu với Tác giả trước khi có thể hiểu quyển Sách của Ngài!

3️⃣ Đọc Kinh Thánh (Đọc) – Đây là lúc mà cuộc trò chuyện của bạn với Đức Chúa Trời bắt đầu. Ngài phán với bạn qua Lời của Ngài, và bạn nói chuyện với Ngài bằng lời cầu nguyện. Khi đọc Kinh thánh, hãy cố gắng làm điều đó.

4️⃣ Chậm rãi – Đừng vội vàng và đừng nên cố gắng đọc quá nhiều một lúc.

5️⃣ Lặp đi lặp lại – Đọc một phân đoạn và lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi bạn bắt đầu nhìn thấy hình ảnh đó trong tâm trí bạn.

6️⃣ Đừng dừng lại – Đừng dừng lại ở giữa chừng một câu Kinh Thánh để nghiên cứu học thuyết nào đó. Chỉ cần đọc một phân đoạn với niềm vui thuần khiết, hãy để Chúa phán với bạn. Hãy nhớ rằng mục tiêu của bạn ở đây không phải là để có được thông tin, mà là để ăn nuốt Lời Chúa và nhận biết Đấng Christ tốt hơn.

7️⃣ Lớn tiếng nhưng yên ổn – Đọc lớn tiếng sẽ cải thiện sự tập trung của bạn. Nó cũng sẽ giúp bạn hiểu những gì bạn đang đọc tốt hơn bởi vì bạn sẽ vừa nhìn vừa nghe những gì bạn đang đọc.

8️⃣ Có hệ thống – Mỗi lần đọc một sách theo một phương pháp có trật tự. Bạn sẽ hiểu Kinh Thánh tốt hơn nếu bạn đọc nó như nó đã được viết – một sách hoặc một thư tín tại một thời điểm.

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 57)

🔅[Thời giờ tĩnh nguyện]: MỘT KẾ HOẠCH ĐƠN GIẢN
Tagged on:             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *