💞YÊU THƯƠNG LÀ MỘT HÀNH ĐỘNG

❓Để biết bạn có thực sự yêu một ai đó không? Hãy xem bạn hành động như thế nào đối với người đó.

‼️Tình yêu không chỉ là thu hút và kích thích. Nó cũng giàu tình cảm hơn, giống như nhiều bài hát ngày nay gợi ý. Theo tiêu chuẩn này, tình yêu sẽ chết khi cảm xúc biến mất? Không, hoàn toàn không. Bởi vì tình yêu là một hành động; tình yêu là một cách cư xử.

📜Và hơn nữa, trong Kinh thánh, Đức Chúa Trời mệnh lệnh cho chúng ta phải yêu thương nhau. Nhưng bạn không thể chỉ huy một cảm xúc. Nếu tôi nói với bạn “Hãy buồn!” ngay bây giờ, bạn không thể buồn ngay lập tức. Nếu như là một diễn viên, bạn có thể giả mạo điều đó, nhưng bạn không thể trói buộc cảm xúc của mình để thay đổi theo mệnh lệnh.

🌿Nếu tình yêu chỉ là một cảm xúc, thì Đức Chúa Trời không thể ra lệnh cho nó. Nhưng tình yêu là điều gì đó mà bạn phải làm. Nó có thể tạo ra cảm xúc, nhưng tình yêu là một hành động.

🌈Kinh Thánh nói, “Hỡi các con bé nhỏ, chớ yêu thương bằng lời nói và miệng lưỡi, mà phải yêu bằng việc làm và sự chân thật.” (I Giăng 3:18) Chúng ta có thể nói một hành động tốt: “Tôi yêu mọi người.” Nhưng chúng ta thật sự yêu họ không? Tình yêu của chúng ta được tiết lộ trong cách chúng ta cư xử đối với họ.

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 51)

💞YÊU THƯƠNG LÀ MỘT HÀNH ĐỘNG
Tagged on:                 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *