🎯PHÁT TRIỂN CÁC KỸ NĂNG ĐỂ THÀNH CÔNG

🔅Nếu bạn muốn thành công trong cuộc sống, con đường học tập của bạn sẽ không kết thúc khi bạn tốt nghiệp. Tất cả các nhà lãnh đạo đều đang học, và bạn cần phải tiếp tục học phần còn lại của cuộc đời bạn. Bởi vì thời điểm bạn ngừng phát triển, đóng góp của bạn cho công ty cũng ngừng phát triển.

📜Truyền giáo 10:10 nói, “Lưỡi rìu cùn mà không mài cho bén, Hẳn phải phí nhiều sức; Nhưng sự khôn ngoan giúp ích cho sự thành công.” (RVV11‬‬) Điều quan trọng là làm việc khôn ngoan hơn, để mài bén rìu của bạn.

❓Làm thế nào để bạn mài bén rìu? Bằng cách lấp đầy đầu với việc học tập – đọc một cuốn sách, nghe một cuộc hội thảo, tham gia một lớp học, đến nhà thờ. Nếu bạn tiếp tục học, thì Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục mở rộng chân trời của bạn.

🌈“Ai có được sự khôn ngoan, yêu mến linh hồn mình; Và ai giữ sự thông sáng, tìm được phước lành.” (‭Châm Ngôn‬ ‭19:8‬ ‭RVV11‬‬) Giải pháp cho hầu hết các vấn đề của cuộc sống là tập luyện. Vì vậy, hãy học tất cả những gì bạn có thể.

🌀Đó là lý do tại sao tôi khuyến khích mọi người ghi chép trong các bài giảng của tôi. Bạn có biết rằng trong vòng 72 giờ bạn sẽ quên 95% những gì bạn nghe thấy không?

‼️Hãy học tất cả những gì bạn có thể và nhớ những gì bạn học và quan sát cách Đức Chúa Trời ban phước cho công việc của bạn.

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 44)

#Truyềnđạo

#RickWarren

Truyền đạo 10:10

🎯PHÁT TRIỂN CÁC KỸ NĂNG ĐỂ THÀNH CÔNG
Tagged on:             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *