🎶Và rồi một ngày Giê Su đến 🌟Dịu dàng nhẹ nhàng đưa tôi 

vượt khỏi phong ba khổ đau đời này 💪

Từng lời từng lời Giê Su nói 🎶

Thật là nhẹ nhàng cho tôi tìm thấy an vui 💓

🌈NIỀM TIN MỚI MANG CON VỀ🌈
Trích trong Album “ Tuyển Tập Thánh Ca Globalinks vol 5”

Sáng tác: Trần Hiếu Toàn

Trình bày: H’Zina Bya

Hoà âm: Lê Tú

Clip: Khánh Đăng: https://www.youtube.com/watch?v=k6GoZcvj9oI

Mp3: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/niem-tin-moi-mang-con-ve-hzina-bya.hSTGVym3Rh4N.html

Niềm tin mới, mang con về!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *