Gia-cơ 1:17

🌟THỬ THÁCH VÀ ÂN ĐIỂN 🌈Phước cho người chịu đựng sự thử thách; vì khi đã chịu nổi sự thử nghiệm, họ sẽ nhận mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu